สวดมนต์พลิกชีวิต เสริมโชคลาภ บารมี รอด รุ่ง รวย

16฿

รหัส isbn 978-616-268-616-0
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ

✔️ ข้อปฏิบัติก่อนสวดมนต์
✔️ บทกราบพระรัตนตรัย (กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
✔️ บทนมัสการพระพุทธเจ้า (นอบน้อมพระพุทธเจ้า)
✔️ บทไตรสรณคมน์ (ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ)
✔️ คำสมาทานศีล ๕ (รับศีล ๕ มาปฏิบัติ)
✔️ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ยอดมนต์ พลิกชีวิตดีทุกด้าน)
✔️ บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พลิกชีวิตให้มีชัยชนะในทุกเรื่อง)
✔️ บทชัยปริตร (อำนวยสิ่งที่ทำให้สำเร็จผล)
✔️ บทสัพพมงคลคาถา (สร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิต)
✔️ บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑ (พลิกเคราะห์ร้ายให้เป็นดี)
✔️ พระคาถาชินบัญชร (คุ้มครองภัยพลิกชีวิตให้ดีในทุกๆ ด้าน)
✔️ บทอุณหิสสวิชัย (พลิกชีวิตที่ยังไม่ถึงคาดให้รอดจากความตาย)
✔️ บทอภยปริตร (พลิกลางร้าย ให้กลายเป็นดี)
✔️ บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) (พลิกเสนียดให้เป็นเสน่ห์ ขับขี่ปลอดภัย)
✔️ คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ (คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยใน ๑๐ ทิศ)
✔️ พระคาถาทิพมนต์ (พลิกชีวิตที่ประสบเหตุร้ายให้กลายเป็นดี)
✔️ บทโพชฌังคปริตร (พลิกชีวิตคนป่วยให้หายโรค)
✔️ บทพุทธบารมี (พุทธบารมีอุ้มชูให้มีสุขก้าวหน้า)
✔️ บทบารมี ๓๐ ทัศ (เพิ่มพูนบารมีบันดาลผลให้เป็นสุข)
✔️ ทำสมาธิก่อนแผ่เมตตา
✔️ คำแผ่เมตตาให้ตนเอง (เมตตาตนสร้างกำลังใจให้ทำดี)
✔️ คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ (ตัดเวรตัดกรรมจากความอาฆาต)
✔️ คำอุทิศส่วนกุศล (แบ่งปันบุญเพิ่มพูนบุญให้มากขึ้น)
✔️ คำขอขมาถอนคำสาบานฯ (ขอขมาถอนคำสาบานขจัดปัญหา)
✔️ คำอธิษฐานเบิกบุญ (เบิกบุญมาใช้ให้คล่องตัวเฉพาะเรื่อง)
✔️ พระคาถาเงินล้าน (หนุนชีวิตให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ)
✔️ พระคาถามหาจักรพรรดิ (พลิกชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรม)
✔️ คาถาท้าวพญายม (ช่วยเหลือคนที่ไม่ถึงคาดให้พ้นจากความตาย)
✔️ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ปลอดภัยจากคุณไสย วิญญาณร้าย)
✔️ คาถาขอทรัพย์พญานาคราช (สมหวังในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง)
✔️ คาถาบูชาพระราหู (กำจัดเสนียดจัญไร บังเกิดโชคลาภ)
✔️ คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ (ขอพรในการรักษาโรคให้หาย)
✔️ คาถาบูชาแม่พระธรณี (ขอพรให้ความดีที่ทำบังเกิดผล)
✔️ คาถาบูชาพระอรหันต์แห่งโชคลาภ (ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยปลอดภัย)
✔️ คาถาบูชาพระสุนทรีวาณี (ขอให้มีปัญญาแก้ปัญหาสำเร็จทุกอย่าง)
✔️ คาถาบูชาพระพรหม (ขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆ เรื่อง)
✔️ บทสวดคุ้มครองตนให้ปลอดภัย
✔️ บทสวดให้ขับขี่ปลอดภัย
✔️ บทสวดแก้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้
✔️ บทสวดทำศัตรูให้กลายเป็นมิตร
✔️ บทสวดเมื่อถูกผู้มีอำนาจรังแก
✔️ บทสวดแก้คนนินทา ใส่ความ บทสวดปราบคนพยศ ลูกเกเร