สวดมนต์ข้ามปี

24฿

ISBN 978-616-268-589-7
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 80  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาค ๑ ทำวัตร
บททำวัตรเช้า
บททำวัตรเย็น

 • ภาค ๒ สวดมนต์ข้ามปี
  (เกริ่นนำ)
  บทบูชาพระรัตนตรัย
  บทนมัสการพระพุทธเจ้า
  บทไตรสรณคมน์
  คำสมาทานศีล ๕
  บทชุมนุมเทวดา
  พระปริตรกำจัดทุกข์
  (สวดขจัดสิ่งร้ายให้หมดไปกับปีเก่า)
  บทมงคลสูตร
  บทรตนปริตร (ย่อ)
  บทกรณียเมตตสูตร
  บทขันธปริตร
  บทโมรปริตร
  บทอภยปริตร
  บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
  บทรัตนโอสถ
  บทอุณหิสสวิชัย
  บทโพชฌังคปริตร
  บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  พระคาถาชินบัญชร
  บทมหาเมตตาใหญ่
  พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  บทบารมี ๓๐ ทัศ
  คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
  บทอัญเชิญเทวดากลับ
  บทปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
  สวดอวยชัยให้พร
  (สวดเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามในปีใหม่)
  บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
  บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
  บทชยปริตร (มหากาฯ)
  บทมงคลจักรวาลใหญ่
  บทสัพพมงคลคาถา
  บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑
  สวดปิดท้าย
  บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  คำอธิษฐานขออโหสิกรรม
  คำแผ่ส่วนกุศล ขออโหสิกรรม
  รับโชค
  คำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
  คำกรวดน้ำย่อ
  คาถามหาจักรพรรดิ