เดินตามคำพ่อสอน

18฿

สินค้าหมดแล้ว

เดินตามคำพ่อสอน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงได้น้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักในการดำเนินชีวิตอันทรงคุณค่าที่ทรงตรัสและพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ บางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือ

“เดินตาม…คำพ่อสอน”

เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เก็บสะสมเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องเตือนใจ และน้อมนำคพสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน

 

เลี่ยงเชียงสังฆภัณฑ์

โทร 099-640-7945
Line: jrakboon
โทร 089-484-6528
Line: srakboon