มนต์พิธี (ย่อ) ทำวัตรเช้า-เย็น

30฿

มนต์พิธี (ย่อ) ทำวัตรเช้า-เย็น

ภายในเล่มบอกถึง วิธีบรรพชาอุปสมบท, อนุโมทนาวิธี, บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลและอวมงคล, เจ็ดตำนาน, สิบสองตำนาน, มาติกา บังสุกุล, คำอาราธนาและคำถวายทานต่างๆ, เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวอุปสมบท, ผู้บวชใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

เลี่ยงเชียงสังฆภัณฑ์

โทร 099-640-7945
Line: jrakboon
โทร 089-484-6528
Line: srakboon