มนต์พิธีเฉพาะพระภิกขุปาฏิโมกข์

25฿

มนต์พิธีเฉพาะพระภิกขุปาฏิโมกข์

รหัสสินค้า : 9786162682803

โดย. : พระครูอรุณธรรมรังษี

พิมพ์ : 1 สี

ใช้กระดาษ : ปอนด์

จำนวน : 79 หน้า

ไซต์หนังสือ : 10x14cm.

น้ำหนักหนังสือ : 0 กรัม

*สั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป

พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ให้ 1 หน้า

เลี่ยงเชียงสังฆภัณฑ์

โทร 099-640-7945
Line: jrakboon
โทร 089-484-6528
Line: srakboon