คาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ คาถามหาจักรพรรดิ

15฿

รหัส isbn 978-616-268-559-0
ขนาดสินค้า 9 x 16.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปกรอง

หน้าเครดิต

หนังสืออนุญาตจัดพิมพ์

ความเป็นมาพระคาถาเงินล้าน

เคล็ดลับสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

พลานุภาพพระคาถาเงินล้าน

บทกราบพระรัตนตรัย

คาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญและอโหสิกรรม

พระคาถามหาจักรพรรดิ

พระคาถาสุนทรีวาณี 


คาถาเงินล้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.

มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
มิเตพาหุหะติ.
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.