แผ่นพับทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

12฿

ชื่อ : แผ่นพับทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 1.  ขนาด : 9.0×20.5 cm. (กxย)
 2.  กระดาษ : อาร์ต
 3.  ความหนา : 210 แกรม
 4.  น้ำหนัก : 30 กรัม
 5.  สีเนื้อใน : 1 สี
 6.  จำนวน : 20 หน้า
 7.  ปก : 12 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×20.5 cm

 1. บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2. บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
 3. บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
 4. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 5. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 6. คำอุทิศและอธิษฐานบุญ
 7. คำกรวดน้ำย่อ