แพขมาทรงเครื่อง (เย็บแบบ) 7 นิ้ว (อลูมิเนียม)

2,975฿