พุ่มแต่งพาน (ร้อยอุบะ) ไม่คาดมาลัย เบอร์ 6 คู่ (พลาสติก)

1,490฿