พุ่มแต่งพาน (ร้อยอุบะ) คาดมาลัยซีกดอกพุด เบอร์ 6 คู่ (พลาสติก)

3,485฿