พุ่มผ้า คาดมาลัยซีกดอกพุด (ไม่แต่งพาน) เบอร์ 5 คู่ (อลูมิเนียม)

2,500฿