พุ่มผ้าสี เย็บแบบกระทง กลีบดอกจอก เบอร์ 5 คู่ (อลูมิเนียม)

12,000฿