พุ่มบานไม่รู้โรย คล้องมาลัยพุดวง (ร้อยอุบะ) เบอร์ 8 คู่

1,330฿