fbpx

อุทานธรรม

โกรธเขา    เราก็รู้    อยู่ว่าร้อน

จะนั่งนอน    ก็เป็นทุกข์    ไม่สุกใส

แล้วยังดื้อ    ด้านโกรธ    จะโทษใคร

น่าแค้นใจ    จริงหนา    ไม่น่าชม

ปิ้งปลาหมอ    งอแล้วกลับ    นี่คำขำ

เจ็บแล้วจำ    ใส่กระบาล    นี่ขานไข

ผิดแล้วแก้    กลับตัว    เปลี่ยนหัวใจ

จะหาใคร    มาวอน    ไม่สอนตน

โทษผู้อื่น    แลเห็น    เป็นภูเขา

โทษของเรา    แลไม่เห็น    เท่าเส้นขน

ตดคนอื่น    เหม็นเบื่อ    เราเหลือทน

ตดของตน    ถึงเหม็น    ไม่เป็นไร  ฯ

จากหนังสือ  “สวดมนต์สามัญประจำบ้าน  (ฉบับพกพา)”  หน้า  282  รายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่  Click

สวดมนต์สามัญประจำบ้าน

About the Author

You may also like these

No Related Post