"สามารถสั่งพิมพ์รายชื่อประชาสัมพันธ์  ร้านค้า บริษัท สินค้าต่างๆ ได้ตรงหัวกระดาษเปล่า
ของส่วนเนื้อในปฏิทิน 12 เดือน   ขั้นต่ำ 100 ม้วนขึ้นไป คะ"

 

ติดต่อได้ที่ Line id : srakboon โทร. 089-484-6528 (ในทุกวันทำการ, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Line id:jrakboon โทร.099-6407945 กรุณาติดต่อคุณเมย์ พนักงานประสานงานขายหน้าร้าน
สามารถติดต่อได้วันจันทร์ถึงเสาร์เวลา08:30น.-17:15น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์,สินค้าสังฆภัณฑ์,จำหน่ายชุดสังฆทาน, โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,เลี่ยงเชียงสังฆภัณฑ์,

 • banner-0005
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
ฆ้อง(Gong)

ฆ้อง(Gong)

0.0/5 rating (0 votes)

Description

รายละเอียดสินค้า
ฆ้อง


มีหลายขนาดให้เลือก
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 19 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 21 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 27 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 28 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 29 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 35 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 39 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 43 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 47 นิ้ว
ฆ้อง ผ่าศูนย์กลาง 59 นิ้ว

ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตีฆ้องเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้สัญญานต่างๆ
ฆ้องเป็นผลผลิตจากทองเหลือง ฆ้องมีประวัติความเป็นมาช้านาน โดยนำไปทำบุญถวายวัดจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง


อานิสงส์ของการถวายฆ้อง
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม
น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมามีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบเสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้าเจรจาต่อรอง

คำถวายฆ้อง
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง กังสะตาลัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง
อาวาเส ภันเต นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะปูชะนัตถายะ กังสะตาลัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

 

โทรเลย Click To Call

Share this product

DBD fa fa line yt