บทความธรรมะ น่ารู้ สุขภาพใจ

อุทานธรรม

โกรธเขา    เราก็รู้    อยู่ว่าร้อน

จะนั่งนอน    ก็เป็นทุกข์    ไม่สุกใส

แล้วยังดื้อ    ด้านโกรธ    จะโทษใคร

น่าแค้นใจ    จริงหนา    ไม่น่าชม

ปิ้งปลาหมอ    งอแล้วกลับ    นี่คำขำ

เจ็บแล้วจำ    ใส่กระบาล    นี่ขานไข

ผิดแล้วแก้    กลับตัว    เปลี่ยนหัวใจ

จะหาใคร    มาวอน    ไม่สอนตน

โทษผู้อื่น    แลเห็น    เป็นภูเขา

โทษของเรา    แลไม่เห็น    เท่าเส้นขน

ตดคนอื่น    เหม็นเบื่อ    เราเหลือทน

ตดของตน    ถึงเหม็น    ไม่เป็นไร  ฯ

จากหนังสือ  “สวดมนต์สามัญประจำบ้าน  (ฉบับพกพา)”  หน้า  282  รายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่  Click

สวดมนต์สามัญประจำบ้าน